Våre tjenester

Vi leverer multidisipline industrielle løsninger - innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. Vi jobber både onshore og offshore - med olje & gass, prosessindustri og energi, verft og infrastruktur. Det gir vårt personell allsidig erfaring - som skaper nyttige synergier og kompetanseoverføring for våre kunder.