Bedriftsintern opplæring

Vi har mobile treningsjigger og gasscontainere som enkelt fraktes til kunders lokasjon for bedriftsintern opplæring. Dette er som regel meget kosteffektivt og en utvikling vi ser mer og mer av rundt omkring i hele Norge.

Markedet er i endring og en viktig suksessfaktor er å kunne forstå behovene og gi reell merverdi for alle våre kunder- både store og mindre kunder. Vårt mål er at vi er best på kvalitet og konkurransedyktig på pris, dette gjør vi gjennom å forstå kundens krav og forventninger til kompetanse for deretter å levere som planlagt- Vi setter bransjestandarden for kurs og kompetanse

 Basert på kundens behov utarbeider vi spesialtilpassede kurspakker. Vi tilpasser opplæringen etter kundens kompetansenivå og benytter ALLTID instruktører med industriell erfaring og kompetanse slik at vi tilbyr «Best practise».

Vi har fått laget egne kurs innen Den Industrielle Byggherren der vi har hatt interne kurs som har blitt etterfulgt av workshop som har tatt utgangspunkt i kundens håndtering av byggeprosjekter og gitt innspill forbedring og forenkling for å sikre bedre gjennomføring av neste prosjekt.

Vi har også, med stort hell, gjennomført bedriftsinterne kurs i Gransking der formålet er å granske ulykker og uønskede hendelser for å trekke lærdom av disse, og å utnytte ny kunnskap som grunnlag for forbedringer. Her legger vi til grunn den nye ISO 45001 standarden for å kunne oppnå kontinuerlig forbedring.

 

Kontakt

Liv Marit Hollen Varhaugvik

Site Manager Academy