Kurs

TS Group er etablert som en ledende leverandør av kurs rettet mot olje & gass og landbasert industri. Vi tilbyr åpne kurs i Porsgrunn, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Molde, men kan også tilby bedriftsinterne kurs på kundens lokasjon.

Kursene våre er tilpasset kravene fra Norsk Olje og Gass, men er like relevant inn mot landbasert industri og andre bransjer.

TS Group kan vise til svært gode tilbakemeldinger og instruktører med lang operasjonell erfaring som har bidratt til utvikling av bransjestandarder.

KURSKALENDER