Om oss

TS Group er et konsern som leverer industrielle tjenester innen Bemanning, Kurs og Opplæring, Mekanisk Vedlikehold og Modifikasjoner. Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive posisjonene innen olje og gass-sektoren, fornybar energi, prosess- og annen industriell aktivitet.

TS Group har langsiktige- og forutsigbare kontrakter rettet mot de viktigste aktørene innen både offshore- og landbasert industri.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer.

Visjon og verdier

TS Group sin misjon er å bidra til bærekraftig utvikling og drift av dagens og morgendagens industri.

Våre kunder skal oppleve at TS er i toppsjiktet når det gjelder kompetente og engasjerte medarbeidere, vi leverer gode løsninger og har høyt fokus på oppfølging. Vår ambisiøse visjon er å sette standarden som andre strekker seg etter!

Dette skal vi klare ved å etterleve våre kjerneverdier i alle operasjoner:

  • Sikker Vi skal være et sikkert valg.
  • Ordentlig Ordentlighet skal være bærebjelken i vår kultur og ligge til grunn for alt vi gjør.
  • Modig Vi tør å si fra! Vi er endringsvillige og tør å tenke nytt.
  • Engasjert Vi tar initiativ og strekker oss langt for å løse kundens behov.

Historien vår

TS Group ble startet som Technical Support i 2005 av fire tidligere ansatte i Norsk Hydro som tok med seg lang erfaring både fra landindustri og Norsk Hydros olje og gass-divisjon. Norsk Hydro ble også Technical Support sin første kunde. Det startet med leveranser av fagpersonell til alle deres offshoreinstallasjoner innenfor fagene prosess, elektro, automasjon og mekanisk. Videre leverte vi også personell til Stureterminalen og diverse ingeniørstillinger til landorganisasjonen på Sandsli.

TS Tidslinje

Ved utgangen av 2005 var vi blitt 17 ansatte, men det virkelige store løftet for selskapet kom på sommeren 2006. Vi fikk kontrakt med Norsk Hydro ifbm. med utbyggingen av Ormen Lange sitt landanlegg på Nyhamna. Den samme sommeren skjedde det store endringer i prosessindustrien i Grenland, flere fabrikker ble nedlagt og mange mennesker med stor kompetanse ble arbeidsledige. Dette varte heldigvis ikke lenge. Vi rekrutterte over 60 personer, både fagpersonell og ingeniører, til å være med på MC og Commissioning aktiviteter for utbygningen av Ormen Langes landanlegg på Nyhamna.

Technical Support fikk videre avtale med Shell og har vært tilstede på Nyhamna siden. Kundelisten har vokst med årene og i dag har vi leveranser til de fleste store operatørselskap, V&M-aktører og industriselskap i Norge.. En av styrkene til selskapet er at mange i ledelsen tidligere har sittet på kundesiden og har inngående kunnskap om hvordan det er å drifte anlegg og kjøre prosjekter.

Videre vet vi at mange i bransjen har langsiktig mål om ansettelse i operatørselskap og at ansettelse hos oss kan være riktig steg på veien. Siden starten har rundt 300 personer gått fra oss til fast stilling hos våre kunder. Med stort fokus på god rekruttering og ryddige forhold håper vi denne trenden fortsetter og vi får flere gode ambassadører i bransjen.

HMS & Kvalitet

Vårt mål er at alle ansatte kommer hjem fra arbeid i samme tilstand som da de dro.  Arbeidsmiljøet i TS skal være helsefremmende og meningsfylt for alle våre ansatte og vi skal etterstrebe kontinuerlig forbedring for den samlede organisasjonens prestasjon.

  • Vi skal ha en nullfilosofi for skader på mennesker, materiell og miljø.
  • Vi skal ha kontinuerlig fokus på forebygging av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseplager
  • Vi skal lære av hendelser gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser
  • Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver

Les mer

Etikk og ansvar

Vårt overordnede mål og viktigste ansvar er å sørge for at alle våre produkt og tjenester leveres på en måte som er samfunnsmessig ansvarlig og etisk korrekt. Våre verdier skal ligge til grunn og være førende for måten vi opptrer overfor ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter.

Vi etterstreber ordentlighet i alle ledd og skal fremstå på en måte som gjør at ansatte er stolte av sin arbeidsplass. Viktigheten av å opptre med integritet og være bevist på virksomhetens ansvar likestilles med forretningsmessige mål. TS Group skal være en tydelig bidragsyter til lokalsamfunnet rundt våre lokasjoner. Vi skal arbeide aktivt for at våre ansatte skal bidra til bærekraftig utvikling, både av arbeidsmiljø og ytre miljø. Sammen skal vi sette standarden og skape varige verdier for våre kunder, konsernets ansatte og eiere.

Les mer

Våre kunder