Energi og fornybar

Energi og fornybar sektoren er et av våre satsingsområder. Overgangen fra fossil energi til fornybar energi er viktig og nødvendig. I den sammenheng har vi erfaring og kompetanse relatert til vannkraft, vind, solenergi og atomkraft.

Maintenance & Modification Services