Håndbøker og Manualer

Spesialtilpassede produkt bygget på kundens styrende dokumentasjon

TS Group har erfaring i utarbeidelse og oppdatering av ulike håndbøker velegnet for industrien i form av trykte og elektroniske versjoner. Håndbøkene blir skreddersydd for det miljøet den skal operere i. Håndbøkene som kan bli utarbeidet, kan være driftshåndbøker for gassanlegg og Offshore installasjoner samt landbasert industri, HMS håndbøker, håndbok for fallende gjenstander, håndbok for løfteoperasjoner og drifts- og vedlikeholdsmanualer. TS Group har også erfaring i utarbeidelse av systembeskrivelser.

Håndbøkene blir brukt som oppslagsverk og opplæring for kontormiljøer og ute i felt.

Vi sammenfatter informasjon basert på kundens styrende dokumentasjon i form av systemmanualer, prosedyrer, instrukser, sjekklister, bransjestandarder, myndighetsstandarder, opplæringsmateriell og «beste» praksis.

Ta kontakt for å se på fremtidsrettede løsninger for utarbeidelse av håndbok.

 

Kontakt

André Eiksund

EVP MANPOWER