Academy

TS Group er etablert som en ledende leverandør av kurs rettet mot olje & gass og landbasert industri.

 

Vi har våre kurssentre på Herøya og i Molde, men tilbyr også bedriftsinterne kurs på kundens lokasjon. Våre kurs er tilpasset kravene fra Norsk Olje og Gass, men er like relevant inn mot landbasert industri og andre bransjer.

Våre instruktører har lang operasjonell erfaring og har bidratt til utvikling av bransjestandardene.

Kompetansesenteret på Herøya er et samarbeid, mellom tre av Grenlands mest erfarne kurs- og kompetanseleverandører til industri og næringsliv; TS Group, Bilfinger Industrial Services Norway og Nokas Beredskap.

Med totalt 50-60 industrieksperter, konsulenter og kursholdere på lag tilbyr vi et bredt spekter av kompetanse. Det unike er samarbeidspartenes kunnskap og erfaring fra offshore og landbasert industri. Utover kurs og opplæring, praktisk og digitalt, samler vi etter hvert også kompetansetilbudet på bl.a. simulering av prosessanlegg, risikovurderinger og analyser.

 

Aktuelle tjenester