Kompetanseutvikling- og styring

Vi tar ansvar for utvikling og implementering av opplæringsstrategi og gjennomføre bestemt opplæringsprogram for våre kunder

I markeder i stadige endringer og med større krav til leveranser er det viktigere enn noen gang at organisasjonen har riktig kompetanse til å utføre sine oppgaver.

Vi har utviklet en systematikk der vi blant annet kan ta ansvar for utvikling og implementering av opplæringsstrategi og gjennomføre bestemt opplæringsprogram for våre kunder. Dette kan gjøres gjennom å ta ansvar for, eller assistere kunde gjennom å planlegge opplæringsaktiviteter, opprettholde og utvikle kompetanse.

Eksempel på aktiviteter;

 • Samhandling med kunde for å forstå organisasjonenes krav til kompetanse
  • Utarbeidelse av ny eller endre eksisterende opplæringsstrategi
 • Kursadministrasjon og planlegging
 • Definere opplæringsbehov basert på kartlegging og planlegging
  • GAP analyse
 • Definere kompetansekrav i henhold til funksjoner og roller
 • Utarbeidelse av OJT (On-the-job Training)
 • Verifisere og dokumentere kompetanse i felt
 • Utforming og oppfølging av opplæringsbudsjett
 • Lærlingeoppfølging

Vi sammenfatter informasjon basert på kundens styrende dokumentasjon i form av systemmanualer, prosedyrer, instrukser, sjekklister, bransjestandarder, myndighetsstandarder, opplæringsmateriell og «beste» praksis, til å egne seg for opplæring.

Ta kontakt for å se på fremtidsrettede løsninger for kompetansestyring, utvikling og koordinering.

Kontakt

André Eiksund

EVP CONSTRUCTION