Olje & Gass

Olje & Gass har vært vårt hovedmarked siden oppstarten i 2005. Vi er blant de ledende aktørene på driftstøtte inn mot operatørselskap, men er også tungt inne på V&M markedet. TS Group tilbyr høyt kvalifisert personell og aktuell tjenester mot hele verdikjeden innenfor Olje & Gass.