Mobil maskinering

Rimelig og effektivt alternativ for å løse de fleste maskineringsoppgaver på site

Mobil maskinering er en rask, rimelig og effektiv løsning når prosessutstyr ikke lar seg demontere eller transporteres til et maskineringsverksted. Med vår omfattende maskinpark med mobile dreie-, frese, bore- og kuttemaskiner løser vi oppgaver på site som normalt gjøres med konvensjonell maskinering i verksted. I kombinasjon med avansert måle- og opprettings-utstyr oppnås samme kvalitet og toleranser med mobilt utstyr som i et verksted.

Lang erfaring og et nært samarbeid med Silk (maskinprodusent) setter oss i en posisjon hvor vi kan tilpasse maskinparken til en rekke oppgaver utover det som normalt er standard. Skreddersøm er normalt for oss.

TS Site Services har utviklet spesialmaskiner og måleutstyr for dreiing av compact- flenser (Norsok og SPO flenser).

Vår nye kompakte dreiemaskinen AX-08 for utvendig oppspenning gjør det mulig å maskinere små flenser plassert i områder med lite klaring rundt flensen.

Snakk med våre eksperter om din utfordring, vi har sannsynligvis en løsning.

 

Dreiing

  • Alle typer flenser ASME RF/RJ, API 6B/BX, NCF5/SPO Kompakt
  • Klammerforbindelser (Grayloc/Techlok/Destec)
  • Varmevekslere (Skall, Endelokk, Skilleplater)
  • Trykkbeholdere
  • Kranpidestallflenser
  • Mannhull
  • Akseltapper (aksialdreiing)
  • Risere (aksialdreiing)

Fresing

  • Fundamenter
  • Skillespor i rørplater på varmevekslere
  • Lukedeksler
  • Firkantede flenser
  • Kranbaner
  • Kilespor

Linjeboring / Boring

  • Leddforbindelser i løfteutstyr, anleggsmaskiner, lasteapparater etc.
  • Lagerboss i pressverk
  • Baugporter
  • Propellhylser

 

Rørkutting og Fuging

  • Kutting og fuging av rør i alle dimensjoner, veggtykkelser og materialkvaliteter
  • Kutting og fuging i samme operasjon
  • Kutting av casing og risere

Kontakt

Geir Tøvik

Operational Manager