Manpower

TS Group bidrar med personell i hele levetiden av en installasjon eller fabrikk. Fra første fase i et prosjekt til løpende drift.

 

Vi er en fleksibel og solid samarbeidspartner som leverer høyt kvalifisert personell.  Vår organisasjon forstår og responderer raskt på kundens behov, vi er en stor aktør i bransjen og kjent som en attraktiv arbeidsgiver.

TS Group sin styrke er stor grad av fleksibilitet i organisasjonen og høy kompetanse på våre ansatte.

Aktuelle tjenester