Driftspersonell

Vår styrke er personell med spisskompetanse innen drift og vedlikehold og bred operasjonell erfaring

TS Group sin styrke er personell med kombinasjonen av spisskompetanse innen drift og vedlikehold og bred operasjonell erfaring. Våre ansatte har lang erfaring fra arbeid innenfor drift og vedlikehold, hovedsakelig innenfor landbasert prosess, olje- og gassindustri.

Vi leverer vi et bredt spekter av personell som kan utføre tjenester fra commissioning, oppstart og vedlikehold til daglig drift av anlegg.

Eksempel på oppgaver vårt personell utfører er:

 • Utarbeidelse av jobbpakker
 • Jobbplanlegging
 • Mechanical Completion og Commissioning aktiviteter
 • Oppstart og igangkjøring
 • Drift av anlegg
 • Klargjøring for vedlikehold, inklusive avstengingsplaner
 • Forebyggende og korrektive vedlikeholds aktiviteter
 • Produksjonsoptimalisering
 • HMS rådgivning og oppfølging
 • Kvalitets- og dokumentkontroll
 • Flensearbeid

 

VI leverer fagpersonell og ingeniører innenfor følgende fag;

 • Prosess
 • Elektro
 • Automasjon
 • Mekanisk
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Kran og dekk
 • Helsefag
 • Inspeksjon
 • HMS og Kvalitet

 

Alle våre ansatte gjennomgår interne opplæringsprogram med fokus på HMS for å stille godt forberedt til oppdrag hos kunde.

Kontakt

Rune Fjeldstad

Project Manager

Ann-Kristin Delingsrud Amlie

Project Manager

Svein Arne Lindgren

Project Manager