Konsulenter

Høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse til alle prosjektfaser, fra studier og planlegging, og frem til overlevering og ferdigstillelse av prosjektet

 

TS Group har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen de fleste fagdisipliner. Som prosjektpartner bidrar vi gjennom hele prosjektfasen, fra studier og planlegging, og frem til overlevering og ferdigstillelse av prosjektet. Vi dekker de fleste ingeniør- og konstruksjonsfagene, samt prosjektadministrative fagområder som prosjektledelse og prosjektstyring.

Vi tar oppdrag innen følgende bransjer:

 • Olje & Gass
 • Fornybar energi
 • Prosess- og foredlingsindustri
 • Verft og mekanisk industri
 • Infrastruktur og offentlig sektor

 

Våre konsulenter har kompetanse innen følgende disipliner:

 • Elektro, instrument og automasjon
 • Tele/data
 • Prosess
 • Subsea
 • Mekanisk, rør og stål
 • Infrastruktur og samferdsel
 • Bygg og anlegg

 

Våre fagområder:

 • Forstudier
 • Prosjektledelse
 • Prosjektkontroll
 • HMS-rådgivning og oppfølging
 • Engineering
 • Studier, analyser og beregninger
 • Design og modellering
 • Innkjøp og kontrakt
 • Utarbeidelse av jobbpakker
 • Kvalitets- og dokumentkontroll – QA/QC
 • MC og Commissioning

 

Kontakt