Prosessindustri

TS Group har sitt utspring fra prosessindustrien i Grenland og dette er fortsatt ett av våre viktigste markedsområder. Vi bidrar med alt fra studier og planlegging til revisjonsstanser og har kompetansen for å rykke ut å bidra på akutte utfordringer for å hindre driftsstans.