Komposittreparasjon / Wrapping – Laminering

Beregning, design og  installasjon av komposittløsninger

Kostnadseffektivt vedlikehold av trykksatt utstyr er en forutsetning for operatørselskaper og en økende utfordring etter som anlegg og installasjoner blir eldre og levetiden forlenges. Kompositt / wrapping / laminering med karbonfiber som reparasjonsmetode kan være den rette løsningen i svært mange tilfeller.

Standardene ISO 24817 og ASME PCC2 definere kravene som stilles til en «Engineered Composite Repair». Leveranse av løsninger som tilfredsstiller kravene i disse standardene er en forutsetning for at kunden skal få en reparasjon som fungerer etter hensikten. Beregning, design og  installasjon av komposittløsninger i henhold til standarden er en jobb for eksperter. Vårt samarbeid med TEAM sikrer at kompetanse er ivaretatt. Våre løsninger er verifisert av Lloyds, DNV GL, BV og ABS.

Alle beregninger og design i henhold til ISO24817 blir gjort internt i TS Site Services. Vi har også full sporbarhet på alt materiell som brukes i prosessen.

Vi designer løsninger for en levetid opp til 20 år, for temperatur opp til 260°C og nesten ubegrenset trykk.

Metoden stopper utvendig korrosjon og er velegnet for gjenoppretting av strukturell integritet på rør, trykkbeholdere, lagertanker, dekk og strukturer og er et reelt alternativ til nedstenging av prosessanlegg eller utskiftning av prosessutstyr.

Metoden er velegnet for:

  • Korrosjon under isolering
  • Utvendig korrosjon
  • Pittings
  • Sprekker og skader i sveis
  • Innvendig korrosjon
  • Slag eller støtskader
  • Andre grunner til redusert veggtykkelse

 

TS Site Services vil alltid vurdere hvilken reparasjonsmetode som egner seg best. Det kan være bruk av kompositt, et lekkasjeklammer eller en kombinasjon av disse. Med 40 års erfaring har vi vært borti det meste og kan sammen med vårt internasjonale nettverk gi våre kunder den beste løsningen og oppfølging.

 

Kontakt våre eksperter for råd og hjelp.

Kontakt

Geir Tøvik

Operational Manager