Prosjektpersonell

Våre ansatte har lang erfaring innenfor prosjektgjennomføring og installasjonsarbeid på alt fra store utbygginger til mindre modifikasjoner.

Våre ansatte har lang erfaring innenfor prosjektgjennomføring og installasjonsarbeid på alt fra store utbygginger til mindre modifikasjoner.

Vårt personell har kompetanse i alle faser av kundens prosjekt. Fra studier, planlegging og installasjon til gjennomføring av revisjonsstanser, modifikasjoner og utbygginger, frem til overlevering og ferdigstillelse av prosjektet.

 

Eksempel på oppgaver vårt personell utfører er:

 • Studier og analyser
 • Utarbeidelse av jobbpakker
 • Mechanical Completion og Commissioning aktiviteter
 • HMS rådgivning og oppfølging
 • Kvalitets- og dokumentkontroll
 • Installasjonsarbeid innenfor elektro / automasjon
 • Installasjonsarbeid innenfor mekanisk
 • Flensearbeid

VI leverer fagpersonell og ingeniører innenfor følgende fag;

 • Elektro
 • Automasjon
 • Mekanisk
 • Kran og dekk
 • Prosjektledelse
 • Prosjektplanlegging
 • Inspeksjon
 • HMS og Kvalitet

 

Alle våre ansatte gjennomgår interne opplæringsprogram med fokus på HMS for å stille godt forberedt til oppdrag hos kunde.

Kontakt

Henriette Juliebø Mork

Project Manager

Nina Therese Visnes

Project Manager