Kontrollert boltforspenning

Tette flensforbindelser reduserer risiko for driftsstopp

Kontrollert forspenning av bolter er viktig for å oppnå gode og tette flensforbindelser og dermed redusere risikoen for forstyrrelser eller avbrudd i driften.

TS Group har et komplett program med hydraulisk forspenningsutstyr når det kommer til vridende momentverktøy og strekkverktøy, og leverer dette sammen med sertifisert personell for oppdrag on- og offshore.

Arbeid med flensforbindelser er en av våre spesialister og våre erfarne teknikere er trenet i å utføre annen kontroll av flensforbindelsens tilstand som pakningsflatens beskaffenhet, måling av flensens og pakningsflatens dimensjoner opp mot gjeldende toleranser og vurdere skader og eventuelt forslå tiltak.

TS Group tilbyr også godkjente kurs i flensarbeid i egne lokaler eller ute hos vår kunder. Kursene holdes av sertifiserte instruktører.

Kontakt

Arnt Sivertsen

Operational Manager