HOT TAP - LINE STOP - PIPE FREEZE

Forgrening, midlertidig blokkering og isolering av rørseksjoner.

HOT TAP / ANBORING

Hot Tap teknologi er en sikker og effektiv metode for å lage en forgrening på et trykksatt system uten å forstyrre driften eller tap av produkt. Anvendes ofte til tie-in på rørsystem, pipe lines, varmevekslere, tanker og kolonner. Hot Tap er gjerne første del av en line stop / plugge operasjon.

Hot tap Tees / Fittings er nødvendig for å montere stoppventil og utstyr. Disse tilpasses den aktuelle jobben basert på rørspesifikasjon, trykk, temperatur etc., enten det er en sveiset, boltet eller limt løsning. Disse er også tilpasset offset boring, vinklet boring og tankvegg boringer for å nevne noen få.

Hot Tap utføres av sertifiserte teknikere i nært samarbeid med kundens personell.

  • Ingen driftsstans
  • Ingen utslipp eller tap av produkt
  • Unngår kostbar re-design av rørsystemer og reduserer planleggingstid.

Anvendelse:

Tie in / forgreninger

  • Installere by-pass
  • Installasjon av sensorer og følere
  • Installasjon av ventiler
  • Nybygg av rørsystemer

 

LINE STOP / PLUGGING

Line Stop er en metode for å midlertidig blokkere strømningen i et rørsystem med en plugg uten å redusere trykket eller tømme systemet. Dette gjøres for å isolere deler av et anlegg for reparasjon, endring eller utskifting. Line stop sammen med et by-pass rørsystem sikrer fortsatt drift forbi den isolerte seksjonen mens endringen pågår. Line Stop gjøres etter at en Hot tap er gjennomført.

TS Site Services tilbyr line stops for lavt, medium – eller høytrykkssystemer. Alle line stops blir beregnet og designet av vårt team av ingeniører etter gjeldende regler og standarder.

Anvendelse:

  • Utskifting eller reparasjon av ventil
  • Utskifting eller fjerning av rørseksjoner
  • Reparasjon av rørseksjoner
  • Isolering av rørsystemer
  • By-Pass
  • Reparasjon av lekkasjer.

 

PIPE FREEZE / ISPLUGGING

Kostnadseffektiv metode for isolering av rørseksjoner. Metoden er velegnet for svart stål, rustfritt, legeringer og støpejern.

Metoden benytter flytende Nitrogen til frysingen og brukes på vann, hydrokarboner eller en rekke kjemikalier. Det er en forutsetning av mediet som skal fryses er flytende og har et definert og akseptabelt frysepunkt. Samtidig må røret være fullt og all strømning i rørsystemet stanses under prosessen.

  • Metoden er ren, rask, relativt enkel og økonomisk
  • Det gjøres ingen permanente endringer på systemet.
  • Ingen tømming av rørsystem.
  • Ingen permanent endring av metallurgi på systemet.

Kontakt

Arnt Sivertsen

Operational Manager