Lekkasjetetting under drift

Stopp av lekkasjer uten produksjonsstopp.

Lekkasjer i prosessanlegg kan medføre økte kostnader, produksjonsstans, utslipp og utgjøre en sikkerhetsrisiko i tillegg til forstyrrelser i den regulære produksjonen.

Ventiler, flenser og rørsystemer er typiske områder hvor det oppstår lekkasjer pga. korrosjon, erosjon, generell slitasje, vibrasjoner eller pakningsrelaterte problemer. Lekkasjetetting under drift går ut på å stoppe lekkasjer av væske eller gass i et prosessanlegg uten å stoppe produksjonen.

TS Site Services er ledende på dette feltet og har vært det siden vi introduserte metoden i Norge i 1979. Banebrytende løsninger og utvikling sammen med vår døgnkontinuerlige beredskap gjør oss til den foretrukne partneren til norsk prosessindustri on- og offshore.

Komponenten med lekkasje kan bygges inn med prefabrikkert tettningsklammer eller tettes på stedet med en rekke forskjellige metoder. Et klammer er alltid basert på nøyaktige mål, 3D-design og beregninger etter internasjonale standarder. Lekkasjetetting under drift gjøres også ved å injisere ulike typer tetningsmasse inn i området med lekkasje.

Tetting av lekkasjer er en jobb for erfarne teknikere med rett utdanning og utføres etter en grundig risikovurdering.

Vi har utviklet løsninger for de fleste prosessmedier som damp, hydrokarboner i gass eller væskeform, samt mer enn 300 ulike kjemikalier.

Vi håndterer temperaturer i området -30 til 600 °C og tykk opp til 350 bar.

Fordeler med lekkasjetetting under drift:

  • Ingen driftsstans
  • Spart energi og ressurser
  • Reduserer utslipp

 

Vi har utviklet metoder for:

  • Rør og Rørforgreininger
  • Flensforbindelser
  • Ventiler
  • Varmevekslere
  • Roterendeutstyr
  • Sveis
  • Bolter /Boltgjennomføringer

Ikke la en lekkasje stanse driften, kontakt våre ingeniører!

Kontakt

Jørgen Rui

Operational Manager