For Leverandører

Fakturering

TS Group konsernet ønsker å motta elektroniske fakturaer på standardformatet EHF.

Krav til faktura

Det en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, skal gyldig MVA-nummer slik det er registrert i Enhetsregisteret Brønnøysund fremkomme.

Krav til fakturareferanse

Alle fakturaer må merkes med vårt prosjektnummer, avdelingsnummer eller bestillingsnummer, og bestillers navn. Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Informasjon om dette skal alltid oppgis ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket korrekt. Merkingen gir oss informasjon om hvilket prosjekt/enhet/avdeling som har bestilt leveransen.

Retningslinjer for faktura på PDF via e-post

Dersom PDF-faktura benyttes, skal ikke originalfaktura sendes i vanlig post. PDF-faktura sendes til epost som angitt under for hvert selskap.

Krav til PDF-format:

  • Kun en faktura (med vedlegg) for hver PDF-fil.
  • Kun en PDF-fil for hver e-post.
  • Det kan ikke sendes noen beskjeder i e-posten, ettersom faktura avleses maskinelt.

 

Våre selskaper

 

 

 

 

Pårørendetelefon TS Group
+ 47 941 80 200
Aktiveres kun ved alvorlige hendelser