Historien         Referanser         HMS/K


Historien         Referanser         HMS/K


Historien         Referanser         HMS/K

TS Group AS er et multidisiplin industri – og oljeserviceselskap med kontorer i Skien, Porsgrunn, Molde, Stavanger, Bergen, Herøya Industripark og Arendal. Selskapet ble startet i 2005, har lokalt eierskap og i dag rundt 300 høyt kompetente medarbeidere. Vi har siden oppstarten vokst til å bli en av de ledende aktørene innen våre tjenester

TS Group er spesialisert innen drift- og vedlikeholdsstøtte, kurs- og konsulenttjenester og har i dag langsiktige avtaler med ledende aktører på norsk sokkel. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og Helse, Miljø og Sikkerhet er derfor alltid første prioritet i alle våre aktiviteter. TS Group jobber målrettet for å forenkle hverdagen til våre kunder og bidra til sikker og effektiv drift!

Selskapet er registrert i Achilles med ID: 25745 og er ISO sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

TS-Group_orgkart_v2

Historien

TS Group ble startet som Technical Support i 2005 av 4 tidligere Norsk Hydro ansatte som tok med seg lang erfaring både fra landindustri og Norsk Hydros Olje og Gass divisjon. Norsk Hydro ble også Technical Support sin første kunde. Det startet med leveranser av fagpersonell til alle deres offshoreinstallasjoner innenfor fagene prosess, elektro, automasjon og mekanisk. Videre leverte vi også personell til Stureterminalen og diverse ingeniørstillinger til landorganisasjonen på Sandsli.

Ved utgangen av 2005 var vi blitt 17 ansatte, men det virkelige store løftet for selskapet kom på sommeren 2006. Vi fikk kontrakt med Norsk Hydro ifbm. med utbyggingen av Ormen Lange sitt landanlegg på Nyhamna. Den samme sommeren skjedde det store endringer i prosessindustrien i Grenland, flere fabrikker ble nedlagt og mange mennesker med stor kompetanse ble arbeidsledige. Dette varte heldigvis ikke lenge. Vi rekrutterte over 60 personer, både fagpersonell og ingeniører, til å være med på MC og Commissioning aktiviteter for utbygningen av Ormen Langes landanlegg på Nyhamna.

Technical Support fikk videre avtale med Shell og har vært tilstede på Nyhamna siden. Kundelisten har vokst med årene og i dag har vi leveranser til de fleste store operatørselskap, V&M aktører og industriselskap i Norge..

En av styrkene til selskapet er at mange i ledelsen tidligere har sittet på kundesiden og har inngående kunnskap om hvordan det er å drifte anlegg og kjøre prosjekter. Videre vet vi at mange i bransjen har langsiktig mål om ansettelse i operatørselskap og at ansettelse hos oss kan være riktig steg på veien. Siden starten har rundt 300 personer gått fra oss til fast stilling hos våre kunder. Med stort fokus på god rekruttering og ryddige forhold håper vi denne trenden fortsetter og vi får flere gode ambassadører i bransjen.

"ORDENTLIGHET er ett prinsipp vi alltid skal etterleve hos oss.  Det være seg ovenfor kunder, leverandører, ansatte og alle rundt oss. "                 

- Rolf Hegna, Daglig Leder

Referanser

TS Group kan vise til gode referanser og erfaringer fra blant annet følgende kunder:

 • Norsk Hydro 
 • Norske Shell 
 • Equinor
 • Point Resources
 • Aker BP
 • Wintershall
 • Lundin Norway
 • Repsol
 • Gasnor
 • Norcem
 • Yara
 • Inovyn

 • Reinertsen
 • Wood Group Mustang
 • Kværner
 • Aibel 
 • Bilfinger
 • Axess / Alpa
 • Gassnova
 • MotusTechnology
 • ÅF Industry 
 • ABB
 • Agility Subsea Fabrication

HMS/K politikk i TS Group

TS Group har implementert null-filosofi i hele organisasjonen. Dette betyr at alle medarbeidere kontinuerlig skal søke etter metoder, rutiner, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten skader eller tap på mennesker, miljø eller materiell. 

I TS Group representerer null-filosofi både et mål å jobbe mot og en tenkemåte:
• ingen personskader eller arbeidsrelaterte sykdommer
• ingen skader på materiell eller miljø
• ingen avvik eller klager fra kunder på våre produkter eller tjenester

Alle ansatte, deres familier, kunder og samfunnet rundt oss skal gjennom vår personlige holdning og adferd oppfatte TS Group som et selskap preget av:
• kvalitet i alle ledd
• trivsel og godt arbeidsmiljø
• fokus på helse, miljø og sikkerhet
• godt psykososialt arbeidsmiljø
• forebygging av utslipp til miljøet
• erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring

Alt arbeid i TS Group skal utføres på en sikker måte.

Alle uønskede hendelser skal rapporteres og brukes i erfaringsoverføring til forebyggende arbeid.

Alle medarbeidere i TS Group har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell.

Alle ledere i TS Group har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement.