Q & A – COVID 19

Situasjonen rundt Covid-19 gjør at rutiner og regelverk er i stadig endring. Dette fører selvfølgelig til usikkerhet rundt håndtering av ulike situasjoner.

TS Group har derfor samlet relevante spørsmål og svar som vi har fått i denne forbindelse!

 

Hvilke retningslinjer skal vi forholde oss til?

TS Group har laget egen sak med vår instruks for håndtering av COVID-19, den finner du her.

Ellers følger vi retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle ansatte plikter å holde seg oppdatert på utviklingen og etterleve anbefalinger og reguleringer.

Se også anbefalingene fra  Norsk Olje & Gass her!

 

Jeg har vært på reise og er usikker på om jeg må i karantene?

Hovedregelen er at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Unntaket gjelder personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid.

Se hele forskriften her!

 

Hvordan forholder jeg meg dersom jeg er satt i karantene?

Folkehelseinstituttet har beskrevet hva som menes med karantene og hvordan du skal forholde deg her!

 

Jeg mistenker smitte og skal på jobb om kort tid – hva gjør jeg?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.  Følg generelle råd fra Folkehelseinstituttet!

Kontakt din nærmeste leder for å avklare videre fremdrift.

 

Vi har utfordringer med barnepass i hjemmet – har jeg krav på skole / barnehageplass?

Opprettholdelse av olje- og gassproduksjon er nå på listen over viktige samfunnsfunksjoner.

Myndighetene har definert at følgende nøkkelstillinger og personellgrupper omfattes:

  • Kontrollromspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk driftspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk bemanning offshore for å opprettholde olje- og gassproduksjon

Se mer info her!

Ta kontakt med HR for å få bekreftelse rundt din stilling.

 

Vil det bli endring på min arbeidsrotasjon?

Både Norsk Olje & Gass og de ulike foreningen diskutere når løsninger som kan bidra til å opprettholde sikker drift og redusere smittefare. TS Group har diskutert dette ut i fra retningslinjene til Ptil, både ledelse og klubb stiller seg positiv til alternative rotasjoner og oppholdsperioder. Ulike prosjekt benytter ulike løsninger, du blir informert av din leder dersom dette gjelder deg.

 

Jeg er blitt permittert – hvordan går jeg frem?

Det er viktig at du registrere deg med en gang du får varsel for å ha rett på dagpenger.

Se full beskrivelse og veiledning på NAV sine sider!

Du meldes ikke ut av pensjonsordningen selv om du er permittert.

 

Jeg har pålagte kurs som utløper i nærmeste fremtid – hvordan håndteres dette?

Det er vedtatt at helseerklæringer og offshore sikkerhetskurs som er gått ut på dato forlenges – se kriterier her!

På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert – mer info her!

 

Jeg har fått påvist Covid -19 etter jeg kom hjem fra jobb turnus – hvordan går jeg frem?

Du må umiddelbart varsle din nærmeste leder.

Videre prosess styres ut i fra Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19!

 

Jeg må benytte egenmelding direkte relatert til Covid-19 – hvordan går jeg frem?

Vi har utarbeidet eget skjema for å spore alle egenmeldinger relatert til korona – link her 

 

Jeg skal mobilisere på jobb – hvilke retningslinjer gjelder for reise?

Følg Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise.

Våre kunder har ulike retningslinjer, er du usikker kontakter du nærmeste leder før bestilling.

 

Andre spørsmål?

Se spørsmål og svar fra Helsenorge.no

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.