Håndtering av Koronavirus, COVID-19

TS Group AS tar situasjonene rundt Konronaviruset svært alvorlig og det jobbes kontinuerlig med risikoreduserende tiltak for våre ansatte.

Konsernet har utarbeidet følgende instruks;

INSTRUKS FOR HÅNDTERING AV KORONAVIRUS, COVID – 19

Er du i tvil om hva som gjelder for deg, ta kontakt med HR eller din nærmeste leder.

Vi vil understreke viktigheten av at hver enkelt følger oppgitte retningslinjer og tar nødvendige forhåndsregler. Sett deg inn i tilgjengelig informasjon og iverksett nødvendige risikoreduserende tiltak!