Venusprosjektet

Morten Sundbakk fra TS Group er INOVYNs representant inn i styringsgruppa for Venus­prosjektet. Han har koordineringsrollen for de tekniske avklaringene mellom INOVYN og Bilfingers engineeringsteam

INOVYN utvider kapasiteten på produksjonen av pasta-PVC fra 40 til 55 tusen tonn. Kapasitetsutvidelsen kalles «Venusprosjektet», og arbeidet styres av et prosjekteringsteam fra Bilfinger og INOVYN. Morten Sundbakk fra TS Group er leid inn og representerer INOVYN i prosjekteringsteamet.

 

Følger opp arbeidet

– Jeg er leder for konsultativ gruppe, forteller Sundbakk. – Det er den tekniske gruppa fra INOVYN. Vår jobb er å følge opp engineeringsarbeidet som Bilfinger utfører. Alt det tekniske som skal godkjennes, går gjennom den gruppa. Vi sjekker dokumenter, går gjennom 3D-design og ivaretar kvaliteten på leveransene.

 

INOVYN har ikke sin egen prosjektorganisasjon. Derfor leier selskapet inn kompetanse, og TS Group er en av leverandørene til Venus­prosjektet.

– Jeg har hatt ansvaret for det tekniske i prosjektet. Ronny Aas, som også var leid inn fra TS Group, har vært innom prosjektet og jobbet med innkjøp, forklarer Sundbakk. – Vi har hele tiden kunnet lene oss på INOVYNs tekniske personale fra drift- og vedlikeholdsavdelinger. Jeg henter inn spisskompetanse fra de ulike disiplinene i INOVYN. I jobben som leder for konsultativ gruppe rapporterer jeg til prosjekteier i INOVYN.

 

Har mer enn en oppgave

Bildet blir noe mer komplisert siden Sundbakk også er pakkeansvarlig for tørke-enheten. I den rollen rapporterer han til Bilfingers prosjektleder.

– Jeg jobber sammen med Bilfingers folk samtidig som jeg skal holde øye med hva de leverer av engineeringsarbeid. Vi, det vil si INOVYN, har prosessdesignet, og vi må sjekke og godkjenne underlag og dokumentasjon som Bilfinger lager.

 

Sundbakk har kontor i samme brakkerigg som hele prosjektteamet. – Det fungerer veldig bra. Vi samarbeider tett og har et felles mål om å få en fabrikkutvidelse opp å stå til et fastsatt tidspunkt, selv om vi også representerer forskjellige interesser i prosjektet.

 

Spesialist på prosjekter

– Du er ingen PVC-ekspert. Hvordan er det å gå rett inn i prosessen med å utvide en PVC-fabrikk?

– Jeg har jobber i mange prosjekter gjennom mer enn ti år. Det meste vi forholder oss til er generelt, og vi kommer borti de samme problemstillingene igjen og igjen. Prosess­utstyret er stort sett det samme enten det er PVC som går i rørene, eller om det er andre ting vi arbeider med. Alt vi jobber med er veldig godt spesifisert ut fra hvilke materialer som går i prosessanlegget. Min jobb er å følge opp at spesifikasjonene blir fulgt, og at alt blir riktig. Det er rør, pumper og mekanisk utstyr som til sammen skal bli en fabrikk som fungerer.

 

Ulike prosjekter og ulike oppdragsgivere

– Jeg synes det er en veldig frihet å jobbe i en organisasjon som TS Group. Det åpner for engasjement i ulike prosjekter hos forskjellige oppdragsgivere. Det betyr variasjon, og jeg trives med å være i forskjellige miljøer der jeg treffer mange nye mennesker. Jeg har en bratt lærekurve hver gang jeg går inn i et prosjekt, og det er veldig gøy. Ingen prosjekter er like, og det er nye mennesker å forholde seg til. Ulempen er at en ikke kan være 100 prosent sikker på at det står et nytt prosjekt klart når et prosjekt er avsluttet. Men det er mye som skjer, så jeg regner med at det går bra.

 

Skiensmannen har sin faglige bakgrunn som sivilingeniør innen prosess- og mekaniske disipliner og har jobbet som prosjektleder og engineeringsleder i flere prosjekter. 39- åringen startet i TS Group i november i fjor og gikk rett inn i Venusprosjektet.

 

Ansvarlig for tørkeanlegget

– Da holdt vi på å sette ut de største kon­traktene i prosjektet, som selve bygget og tørkeleveransen, som jeg harhatt pakke­ansvaret for gjennom hele prosjektet.

– Nå er vi mer inne i en byggefase. Det betyr at vi ikke jobber så mye i den konsultative gruppen, og derfor har jeg også fått ansvar for installasjonen av tørkeanlegget. Utstyret er levert av et dansk firma og selve installasjonen er levert av Bilfinger. Det vil si at det kom i deler og er satt sammen på site av Bilfingers mannskaper. I november ble de største komponentene løftet på plass i fabrikkbygget. Det ble firt ned gjennom taket. Nå er det videre sammenstilling av anlegget inne i bygget som pågår.

– Tørkeanlegget blir min hovedoppgave til prosjektet er ferdig. Jeg skal følge opp helt fram til INOVYNs driftsorganisasjon overtar fabrikken. Da er min jobb over her og jeg er klar for nye prosjekter.