Prosjektstøtte Kværner ASA

Nyhamna, Stord og offshore!

Leveranse av kompetent og erfarent personell til Kværner innenfor mekanisk, elektro, automasjon og dekk/ kran, gjennom rammeavtalen. Vi har også levert konsulenter og ingeniører, direkte og via Aker Advantage. Kværner ASA og TS Group har hatt og har et godt samarbeid gjennom mange prosjekter, over flere år.

Nyhamna Expension      Tidsperiode: 2014 – 2018                Volum: 10-20 personer i rotasjon/turnus

Njord upgrade                 Tidsperiode: 2017 – dd                     Volum: 12 personer i rotasjon/turnus

Johan Sverdrup               Tidsperiode: 2018 – dd                    Volum: 40 personer i rotasjon/turnus

Aasta Hansteen                Tidsperiode: 2018 – dd                    Volum: 4 personer i rotasjon/turnus