Prosesskompetanse til Yme

Klargjøring for drift!

Etter suksess med Gyda prosjektet for Repsol ble TS Group forespurt om å bistå Maersk med prosesskompetanse til restarten av Yme feltet. Oppdraget startet med fire personer som bisto mens Mærsk Inspirer lå på Aker Egersund Høsten 2020, resterende personell er mobilisert etter riggen kom ut offshore.

Produksjonen på Yme startet første gang i 1996 og opphørte i 2001 da feltet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt å drive. Yme er det første nedstengte oljefeltet på norsk sokkel som ble vurdert gjenåpnet. PUD for ny utbygging ble godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet var en ny flyttbar offshore produksjonsenhet (MOPU), men blant annet på grunn av strukturelle mangler ble den besluttet fjernet og tatt vekk fra feltet i 2016.

Endret PUD for en ny utbygging av Yme ble godkjent i mars 2018. Planen omfattet en oppjekkbar rigg med bore- og produksjonsanlegg og en ny havbunnsramme på Beta-struktur, samt gjenbruk av utstyr som står igjen på feltet. Gjenbruk av de ni brønnene som ble forboret i perioden 2009-2010 samt boring av sju nye brønner.

Mærsk Inspirer er nå installert på Yme-feltet og det jobbes med ferdigstillelse og klargjøring til produksjon. Operatørene fra TS bistår i commissioning teamet, med AT håndtering og som områdeansvarlige for klareringer mot drift. Første olje fra Yme er planlagt for 2. halvår 2021.

Tidsperiode:     2020 – Pågår

Volum :             ca. 13 årsverk

 

Kilde; Felt: YME – Norskpetroleum.no