Kompetansestyring Gasnor

Planlegging og oppfølging av kompetansekrav

TS Group AS har ansvaret for kompetansestyring i GASNOR.

Gasnor er et naturgasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass til sluttkunder. Gasnor har også egenproduksjon av LNG (Liquefied Natural Gas) som distribueres med skip og tankbiler.

Tjenesten omfatter kompetansekartlegging, kursadministrasjon, planlegging, utarbeidelse av opplæringsbudsjett og innkjøp av kurs til ansatte.
Tidsperiode:     2018– pågår