Gyda Integrated Services

Haleproduksjon, plugging og decommissioning av Gyda.

Etter en større anbudsrunde i 2018 ble TS Group som eneste aktør tildelt kontrakt for «Integarated Operational Support» for Gyda. Gyda har produsert olje og gass siden 1990 og går nå inn i en fase med redusert produksjon og plugging av brønner. Hensikten med avtalen er å sikre driftstøtte og kvalifisert personell i resterende levetid på feltet. TS Group skal levere eget personell og koordinere leveranse fra underleverandører.

Tidsperiode:      2018 – pågår

Volum:             ca. 20 årsverk