Driftstøtte Vår Energi

Jette, Jotun, Balder og Ringhorn

Spennende prosjekter siden 2011!

Tidligere ExxonMobil Explorations AS og Point Resources, nå Vår Energi ble vår kunde i 2011.

Det startet med Jette prosjektet og aktiviteter på Jotun feltet og leveranse av prosess og vedlikeholds personell. Etter dette ble mange av våre med inn i driftsfasen for Jotun, Balder og Ringhorne, samtidig med Decom prosjektet på Jotun B.

Drifts bemanning på Jotun, Balder og Ringhorne
Tidsperiode:                        2013 – pågår
Volum:                                10.000-15.000 timer årlig ( rundt 6-8 personer i fast rotasjon )

Prosjekt:

Jotun Jette innfasing         Tidsperiode: 2011-2013               Volum: Over 30.000 timer årlig ( 22 personer i fast rotasjon )

Jotun B Decom                 Tidsperiode: 2014-pågår              Volum: Over 10.000 timer årlig ( 6-8 personer i fast rotasjon )