Driftstøtte Norske Shell

11 År med Norske Shell – 12 år på Nyhamna!

På Nyhamna siden 2007!

Norske Shell ble vår kunde i 2007 da de overtok ansvaret for Nyhamna etter at Norsk Hydro hadde gjennomført sitt prosjekt. Kontrakten Site Support Service omfatter leveranse av kompetent personell med lang fartstid innenfor commissioning, mechanical completion, AT-support, produksjon og vedlikehold. TS Group AS har bidratt i prosjektgjennomføringen av Expansion prosjektet og til normal og sikker drift av anlegget. Våre ansatte har jobbet tett integrert med kunde og blant annet bistått med utarbeidelse av AT- systemene på anlegget, test-pit og prosjektledelse på mindre modifikasjoner.

Flere av våre ansatte har vært engasjert på Nyhamna i siden starten, vi har hatt tilreisende personell som har gått på 14-21 rotasjon, samt lokalt bosatt personell på dagtid og 6-skift. Kontoret vårt i Molde har hatt ansvar for oppfølging og lagt stor vekt på tilstedeværelse på site.

Tidsperiode:      2007 – pågår

Volum:                 60.000 – 110.000 timer årlig ( 40-70 personer i fast rotasjon og prosjekt )