Driftstøtte Aker BP

Aker BP har vært en av våre største kunder de siste fem årene og vi har driftspersonell på alle deres installasjoner.

 

 

 

Lang historie med Aker BP

Ved sammenslåingen av Det Norske og BP Norge ble AkerBP vår kunde høsten 2016 etter en anbudskonkurranse. Vi leverer i dag fagpersonell innenfor fagene prosess, elektro, automasjon og mekanisk, samt kran / dekk og sykepleiere til alle AkerBP sine installasjoner.

Tidsperiode:      2016 – pågår

Volum:                 60.000 – 90.000 timer årlig ( 40 – 60 personer i fast rotasjon )

Det Norske Oljeselskap

Det Norske Oljeselskap ble vår kunde i 2011 ifb med prosjektering av Ivar Aasen plattformen

I første fasen av design hadde vi inne prosess- og vedlikeholds ingeniører som jobbet både i Trondheim, Oslo og London, samt litt i Singapore i Det Norske sin prosjektorganisasjon og bistod med tekniske løsninger basert på driftserfaring fra tilsvarende plattformer.

Når prosjektet nærmet seg ferdigstillelse bemannet vi opp med fagpersonell innenfor prosess og vedlikehold som startet på Stord og som ble med videre ut i havet. Etter prosjektet var ferdigstilt ble mange av våre ansette med videre i hook up og driftsfasen.

Tidsperiode:      2011-2014           Volum: ca 25.000 timer gjennom prosjekt perioden
Tidsperiode:      2014-2016           Volum: 50.000 timer årlig ( ca 35 personer i fast rotasjon)

 

Driftstøtte BP Norge  ( Nå Aker BP )

BP Norge ble vår kunde i 2009 og vi har hatt kontinuerlige leveranser til dem frem til sammenslåingen med Det Norske Oljeselskap i 2016.

Tidsperiode:      2009 – 2016

Volum:                 20.000 -35.000 timer årlig  ( 15 – 25 personer i fast rotasjon )