VERDENSLEDENDE PÅ KOMPAKTFLENSER?

Mobil maskinering på TAQA Bergermeer, Europas største åpne gasslagringsterminal.

Hvorfor har nettopp vi fått disse oppdragene?
– Fordi vi er verdensledende på kompaktflenser!

Roy Andre Kinck er ikke beskjeden når han beskriver kjernekompetansen som er benyttet på oppdragene i Nederland. Kundens utfordring er at gassen som pumpes opp inneholder mye sand som igjen fører til skade på kompressorene. Behovet for overhaling øker og der kommer TS Group inn.
– Vi utfører inspeksjon og maskinering av kompaktflenser og RTJ flenser forklarer Kinck. En av faktorene som skiller oss fra andre er maskinparken vår. Vi har spesialdesignede maskiner for denne type oppdrag på kompatktflenser.

TAQA Bergermeer i Alkmaar i Nederland er Europas største åpne gasslagringsterminal, her lagres naturgass 2,5 km under jorden i ett tomt gassfelt. Anlegget er elektrisk drevet og CO2 nøytralt. TS Group har hatt oppdrag på anlegget for PLT Pipe Line Technology siden 2019.

Den siste tiden har Roy virkelig fått kjenne på utfordringene med å jobbe på kundens site. 50 karantenedøgn, rundt 30 Covid tester og lengre oppdragsperioder enn vanlig har vært noen av utfordringene.
– Pinsen bød på ufrivillig karantenehotell i Danmark etter en falsk positiv test. Med så mange karantenedøgn har det selvsagt vært utfordrende å få sett familien så mye som ønsket, men nå ser vi fremover.

Neste tur til Nederland er allerede om 14 dager, i mellomtiden jobber Roy på Inovyn Rafnes.
– Reisene vil nok gå langt enklere fremover. Alkmaar er også en plass som absolutt er verdt et besøk, litt som en mindre versjon av Amsterdam med fine kanaler.

Tilbakemeldinger fra PLT og TAQA er at de er svært fornøyde med jobben vi gjør. Nederland har nok en annen kultur enn det vi har, de små detaljene er veldig viktige i rapportering og kommunikasjon med vår kunde. Ved siden av Roy er det Simon John Rushbrooke, Cato Andre Larsen og Håkon Kleppen som har utført oppdragene og får ta æren for de gode tilbakemeldingene!

FAKTA:
Anlegg: TAQA Bergermeer
Sted: Alkmaar, Nederland
Produkt: Naturgass
Tjeneste: Gasslagring for å tilpasse varierende etterspørsel i markedet