TS Site Services får fornyet tillit fra Equinor

Equinor utøver oppsjon og forlenger avtalen med TS Site Services i fem nye år.

Equinor utøver oppsjon og forlenger avtalen med TS Site Services som er en del av TS Group konsernet i fem nye år.

Rammeavtalen omfatter alle selskapets offshore installasjoner samt landanlegg der Equinor er operatør eller Technical Service Provider (TSP). I tillegg til Equinor kan også alle Equinors leverandører og deres underleverandører avrope tjenester på avtalen.

Avtalen omhandler TS Site Services sine kjerneområder, lekkasjetetting og mobil maskinering med tilstøtende tjenester. Vår oppgave er å bidra til regulær og forutsigbar produksjon på anlegg i drift.  Videre er mobil maskinering, eksempelvis dreiing av ulike typer flenser on-site, en betydelig del av leveransene.

  • Fremfor alt er dette en tillitserklæring til våre ansatte som har utført oppdrag på avtalen gjennom en årrekke sier Kontrakts & Kommunikasjonsdirektør Stine Setsaas. Equinor har vært en av våre største kunder innen dette segmentet helt tilbake fra slutten av 80-tallet så det er ingen tvil om at avtalen er strategisk viktig for oss.

Langsiktige avtaler danner solid fundament for kontinuerlig videreutvikling av de industrielle tjenestene og løsningene vi tilbyr. Vår formodning er at mellom 5- og 30 årsverk vil være engasjert på avtalen til enhver tid. Våre medarbeidere ser frem til å videreføre det tillitsfulle og konstruktive samarbeid vi over lang tid har opparbeidet med Equinor.

 

For ytterligere informasjon:

Stine L. Setsaas, EVP Contract & Communication, tlf. +47 984 42 006

Morten Walde, CEO, tlf. +47 932 32 312