TS Group kjøper Mechanical Support

TS Group med to nye selskap

Vi fortsetter å ekspandere og blir nå hovedaksjonær i Mechanical Support AS og Mechanical Support Sweden AB. Kjøpet er i tråd med TS Group sin uttalte strategi om å styrke seg som en helhetlig tjenesteleverandør.

Mechanical Support er en spesialisert entreprenør innen mekanisk vedlikehold av kompressorer, pumper, ventiler og annet utstyr. Det norske selskapet har verksted i Moss og det svenske har kontor i Kungshamn, med tilgang til verkstedsfasiliteter i Gøteborg. Selskapet ble stiftet i 2006, har i underkant av 30 ansatte og har levert solide resultat i en årrekke.

– Mechanical Support passer svært godt inn eksisterende portefølje og vi ser frem til å kunne presentere deres tjenester inn mot våre eksisterende kunder. Sammen med TS Furmanite får vi nå spesialkompetanse innen roterende maskineri, flensearbeid og ventilvedlikehold uttaler styreleder i TS Group AS, Bjarne Moursund. Vi ser også at dette oppkjøpet kan gi innpass i nye markeder som vann og avløp, raffineri og kjernekraftindustri.

– Vi ser frem til å bli en del av et større konsern og kunne dra synergier fra de andre selskapene sier Tor Syverud som er styreleder i Mechanical Support. TS Group har vist at de har ambisjoner og satser på utvikling, deres strategi passer med retningen vi ønsker for selskapene i tiden fremover fortsetter Syverud.

Det var en viktig forutsetning å beholde kompetansen og kontaktene som er etablert i bedriftene i dag. TS Group er derfor svært fornøyd med at både Daglig Leder, Johnny Strandman, og styreleder, Tor Syverud, blir med videre sier Økonomisjef i TS Group, Bjørmar Jakobsen.