TS Group kjøper Furmanite AS

Nytt medlem i TS familien

TS Group AS overtar driften av Furmanite AS ved kjøp av 100% av aksjene i selskapet. Nytt navn på selskapet fra 1/11 blir TS Furmanite AS.

Furmanite AS er spesialisert på on-site tjenester, herunder lekkasjetetting, mobil maskinering, kompositt-reparasjoner, varmebehandling, kontrollert boltforspenning, ventiltesting, korrosjonsovervåking med mer. Selskapets hovedkunder er de ledende operatørselskapene på norsk sokkel samt landbasert prosessindustri.

Furmanite AS har hovedkontor i Porsgrunn, samt et avdelingskontor i Bergen. Furmanite, med sine 25 ansatte, driver 24/7 – service for å rykke ut og løse uforutsette problemstillinger og hendelser hos kunder på kort varsel.

Som del av transaksjonen inngår Furmanite AS en lisensavtale med tidligere eier Teaminc Europe B.V. Avtalen omfatter bruk av deres teknologi for lekkasjetetting og kompositt-reparasjoner og inkluderer støtte og assistanse til Furmanite AS for øvrige spesialiserte tjenester, herunder hot-tapping. Furmanite AS blir også eneleverandør av Silk-maskiner for mobil maskinering i Norge, Sverige og Finland.

«Oppkjøpet av Furmanite er i tråd med TS Group sin strategi om vokse innenfor leveranser av produkter og komplette tjenester til olje&gass- og prosessindustri. Furmanite er således et selskap vi har hatt på ønskelisten lenge», sier Bjarne Moursund.

Furmanite tilfører mange dyktige medarbeidere med spesialistkompetanse på feltreparasjoner og utvider TS Group dermed sitt tilbud innenfor driftsstøtte. Selskapene har dessuten mange operasjonelle likheter og felles kunder, hvilket gir større markedsmuligheter ved større mobiliseringskapasitet og evne til å påta oss større oppdrag. Selskapet passer også godt inn i profilen til Telemark Group og som aktiv eier gleder vi oss til å utvikle denne sterke konstellasjonen videre avslutter Moursund som er styreleder i begge selskapene.

Øystein Dalevoll, daglig leder i Furmanite AS, uttaler at han er veldig fornøyd med å ha funnet et godt hjem i TS Group for selskapet og selskapets ansatte, og han er begeistret for mulighetene for vekst. Sikring av lisensavtalen gir oss mulighet til å fortsatt å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder, både on- og offshore.

For ytterligere informasjon:

Bjarne Moursund, Styreleder TS Group AS, tel. +47 977 75 005

Hans Buijtink, Furmanite Holding BV, tel +31 639 11 5632

På bildet fra venstre;  Frans van Kogelenberg, VP Team Inc. Europe, Øystein Dalevoll, Daglig leder i Furmanite as, Bjarne Moursund, styreleder i TS Group AS, Hans Buijink, CFO Team Inc. Europe, Peter Wallace, EVP Team Inc., Rolf Hegna, Daglig leder TS Group AS