Sikrer strategisk viktige avtaler

Den siste tiden har TS Group sikret seg flere strategisk viktige avtaler som vil bidra til å sikre arbeidsplasser fremover.

Aker BP forlenget sin rammeavtale med TS Group for samtlige av selskapets operative felt, Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Kontraktens varighet er på to nye år.
– Samarbeidet med Aker BP har vært svært viktig for oss over lang tid, på det meste har 98 personer vært engasjert på avtalen sier driftsdirektør i TS Group, Rolf Hegna.

Samtidig har Vår Energi tildelt TS Group ny avtale som omfatter leveranser til alle selskapets offshoreinstallasjoner. Avtalen strekker seg til 2025 med opsjon på ytterligere tre år. Siden 2011 har TS Group hatt kontinuerlige leveranser med inntil 25 årsverk knyttet opp mot Vår Energi.
– Det er en inspirerende tillitserklæring for oss å få videreføre samarbeidet med to så store aktører på norsk sokkel sier kontrakts- og kommunikasjonsdirektør Stine Setsaas i TS Group . Vi må rette en stor takk til våre ansatte som har sørget for kvalitet i leveransen våre over lang tid. De har også vist ekstrem fleksibilitet og svært gode HMS holdninger i den krevende perioden vi nå er inne i.

Nye avtaler
TS Group har også inngått samarbeid med Mærsk Drilling på leveranser mot Yme plattformen som for øyeblikket er på Akers Solutions verft i Egersund. Vi skal levere prosesskompetanse og bidra i commissioning og start-up aktiviteter før Yme før skal ut på feltet igjen. Diversifisering av tjenestene våre er svært viktig slik markedet er nå. Det er derfor også gledelig å meddele at vi har fått tildelt deler av ventilscopet under neste års turnaround på Ineos Rafnes. Dette er arbeid som skal utføres på verkstedet vårt i Porsgrunn supplerer Walde.

Ambisjon om fortsatt vekst
2019 var et positivt år for TS Group. Omsetningen økte fra 241,8 millioner kroner året før til heftige 378,6 millioner. Resultatet før skatt vokste fra 10,3 millioner i 2018 til 13,8 millioner i fjor, og det var ambisjoner om fortsatt vekst inn i 2020.
Da Norge stengte ned i mars fikk det store konsekvenser for oss, vi måtte permittere rundt halvparten av våre over 300 ansatte. Selv om nesten alle nå er tilbake i arbeid er vi forberedt på nye runder.
– Vi har en forventning om at disse tildelingen samlet vil sikre rundt hundre årsverk for oss de neste årene. Men med korona-nedstengingen i mars friskt i minnet, så vet vi at alt kan endres over natten, understeker Setsaas.

– TS Group er ydmyke for tilliten og vi er stolt over at dette selskapet nok en gang beviser at vi evner å kultivere vår konkurransedyktighet i et utfordrende marked avslutter Konsernsjef i TS Group, Morten Walde.