SAMLOKALISERING GIR SYNERGIER

Flere containere enn forventet, kastefobi for gammel moro og usynkroniserte lunsjtider legger ingen demper på synergiene vi opplever av samlokalisering i Grenland!

Motivasjonen for samlokaliseringsprosessen var å danne grunnlag for tettere integrering av konsernets tjenestespekter, skape større fleksibilitet i de konsernovergripende leddene både administrativt og operativt samt, ikke minst, å redusere grensesnitt og søke gode synergier/vinn-vinn situasjoner for våre mangfoldige oppdragsgivere, både lokalt og nasjonalt.

Historien

TS Group har de siste årene drevet sin virksomhet fra ulike lokasjoner i Grenlandregionen. Dette er historisk drevet av ulike oppkjøpsprosesser, som ble gjennomført mot slutten av forrige tiår. Som en naturlig del av de konsoliderings- og restruktureringsprosessene konsernet nå har gjennomført i 2020 og 2021, ble det besluttet å samlokalisere konsernets administrative kapasiteter, produksjonsfasiliteter og lager- logistikkfunksjoner i regionen under samme tak.

Konsernadministrasjon, verksted og lager i TS Group er nå samlokalisert i Versvikvegen 6b i Porsgrunn (Skjelsvik).

Involvering

Det er ingen tvil om at gjengen i TS Group trives med å være tilbake på kontoret, og ikke minst er det kjekt å være samlet under samme tak i Porsgrunn.

Tillitsvalgte var tidlig involvert i prosessen rundt samlokalisering og valg av lokasjon. Svein Arne Lindgren er VO på kontoret og representerte gjengen som tidligere satt i Skien. Han skryter av involveringen. De ansatte ble presentert mulige alternativene for ny lokasjon tidlig i prosessen og Versvika enstemmig foreslått.  Ettersom vi allerede var etablert her med verksted og hadde ledig kapasitet var det i grunn ett enkelt valg sier han.

Geir Tøvik representerte de som allerede var lokalisert på Skjelsvik og fikk hovedansvar for å tilpasse de nye lokalene. Han melder om at noe gammel moro kom frem når det skulle ryddes for å ta imot flere. Det måtte flere containere til enn tenkt, men så langt har jeg heldigvis ikke angret på noe av det vi kastet.

Både Svein Arne (til venstre) og Geir melder om at de allerede opplever positive synergier! Bare det å kunne løpe over gangen og diskutere muligheter rundt kaffemaskinen gjør at de ulike tjenesteområdene kommer tettere på hverandre. Så skal vi heller ikke undervurdere effekten av samtalene som ikke handler om jobb. Man føler seg mer som en gruppe. Men noen vaner er vonde å vende … vi har ikke fått samkjørt lunsjtidene enda legger Geir humoristisk til.