KVALITETSSTEMPEL!

Konsernsertifisering på kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø!

I mars i år mottok vi sertifikatet som bekrefter at TS Group som konsern er ISO sertifisert på kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

André Eiksund har ledet arbeidet med sertifiseringen og svarer følgende på hvorfor dette er så viktig for TS;

  • Først og fremst er det viktig å få satt miljø på agendaen og øke fokuset internt i organisasjonen. Videre har vi har sett et voksende fokus fra våre kunder på det å ha godt dokumenterte kvalitet, miljø og arbeidsmiljøstyringssystem. Forventningen til rapporteringer øker, miljøavtrykk er tema på samarbeidsmøter med våre kunder og krav til dataprosessering rundt dette blir stadig strengere.

Vil den enkelte ansatte oppleve noe forskjell i arbeidshverdagen?

  • Målet med felles sertifisering er å standardisere prosessene på tvers av selskap. Vi håper både ansatte, og kunder, vil dra fordeler av dette. Videre har vi for eksempel økt fokuset på «local content». Reiser er nok ikke til å unngå i vår bransje, men vi jobber målbevisst med å rekruttere i nærheten av aktuelle prosjekt og oppdrag for å redusere avtrykket vårt.

Vi har bekreftet vår forpliktelse til aktiv styring av miljøpåvirkning, og det å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte.

Sertifiseringen bekrefter at arbeidet vi har lagt ned i felles filosofi og tankesett har vært riktig, men dette er selvsagt bare begynnelsen sier Eiksund. Vi må jobbe hardt med kontinuerlig forbedring for å lykkes fremover!

 

FAKTA:

TS Group har vært sertifisert på ISO 9001 siden 2010, TS Site Services har i tillegg vært sertifisert etter 14001 og 45001. Nå kan vi skilte med konsernovergripende sertifisering på standardene;

  • ISO 9001: 2015 Kvalitet
  • 14001: 2015 Ytre miljø
  • 45001: 2018 Arbeidsmiljø