SAMARBEID OG TVERRFAGLIGE LEVERANSER

Hva skiller Breidablikk fra resterende prosjektportefølje?

Leveransene, personellet og utstyret finner vi igjen i mange oppsett, men modellen for prosjektgjennomføring skiller seg ut!

 

Samarbeid

TS Group og Wood samarbeider svært tett på Breidablikk prosjektet. Vi avholder statusmøter hver 14. dag der HMS, fremdrift og behov er faste tema. TS har vært inkludert helt fra planleggingsfasen og terskelen er lav for å ta opp ting.

  • Operasjonene blir integrert og jeg tror både personellet vårt, kunde og sluttkunde vil oppleve positive synergier av dette. Fra TS sitt syn er det kun oppsider her og vi tror absolutt dette er en samarbeidsform for fremtiden sier Henriette Mork som er ansvarlig for ressursene fra TS.

Samhold

Jon Ole Pedersen er av industrirørleggerne på Breidablikk prosjektet. Jon Ole har arbeidet i faget siden 1997 og har lang bransjeerfaring. Han svarer følgende på hvordan han opplever prosjektet;

  • Det er kjekt å få mulighet til være på et langsiktig prosjekt. Prosjektet er forholdsvis godt planlagt med bare småting som har vært feilbygd fra land. Det aller beste så langt i prosjektet er det at alle går godt overens og har en god tone i arbeidslaget. Alle håper at det blir den samme gjengen gjennom hele prosjektet, det gjelder også ledelsen da de er en del av «gjengen». Samarbeidet med Wood og Equnior både blant operatører og ledelse fungerer godt på alle nivå, man føler seg likestilt.

Etter hvert som koronasituasjonen roer seg håper Jan Ole det også blir mulig å være sosial etter arbeidstid på plattformen.

Hvordan bidrar du til en sikker hverdag i prosjektet?

  • Følge de regler (og normer) som er. Arbeidstillatelse, A-standard osv. skrive observasjons kort på både positive og negative hendelser/utstyr. Ha en positiv og god holdning til både jobb og kollegaer. Og ikke minst, gjøre jobben trygt sikkert. Ha en høflig og god tone med ALLE.

Leveransen

Wood, er vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør på Grane. Arbeidet i forbindelse med Breidablikk prosjektet består i å installere utstyr på Grane-plattformen for å kunne ta imot olje fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet. Eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg på plattformen skal oppgraderes.

TS Group leverer personell, maskiner og opplæring til prosjektet. I tillegg til personell i fast rotasjon er kutte og bevle kompetanse blant leveransene. TS leverer mobile maskiner for rørkutting og forbruksmateriell til maskinene. Maskinene er relativt enkle å montere, men krever høyt fokus på HMS. Maskinene opereres alltid av 2 operatører. I forkant av prosjektet har vi arrangert opplæring på maskinene i verkstedet vårt i Porsgrunn.

Breidablikk vil bli bygd ut med kontrollkabelsystem for strøm og kommunikasjon (DC/FO). Dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnaden ved en videre utbyggingen av feltet samt at den tilrettelegger for å ta i bruk dockingstasjoner for undervannsdroner på havbunnen.  Med innfasingen av Breidablikk vil CO2-intensiteten på Grane-feltet reduseres.

 

FAKTA:

Grane ble oppdaget i 1991 og produksjonen startet i 2003, Breidablikk ble funnet i 1992 og planlagt produksjonsstart er Q1 – 2024. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med bunnfast stålunderstell.

Operatør: Equinor 
Partnere: Petoro AS, Vår Energi AS , ConocoPhillips Skandinavia AS 
Lokasjon: Nordsjøen
Produserer; Olje 
Transport; Rørledning til Sture-terminalen