PRAKSISPLASS FRA INNOVASJON OG LEDELSE

I høst og vinter har vi i TS Group vært så heldige å ha Kristina Flem Paulsen på utplassering hos oss. Kristina går første året på Innovasjon og Ledelse ved Molde videregående skole og har i løpet av skoleåret 2022/23 vært 8 uker sammen med oss på kontoret i Molde.

Utplasseringen er en viktig del av utdanningsløpet for å gi studentene erfaring med næringslivet.

Etter første periode i høst på 4 uker levert Kristina inn en bedriftsrapport og presentasjon til skolen om TS Group. Denne rapporten fikk hun veldig gode tilbakemeldinger på. 2 periode i 2023 skulle Kristina bygge videre på rapporten med relevant informasjon i forhold til læreplanen.

Tilbakemelding fra André Eiksund som har vært ansvarlig for praksisperioden er at Kristina har vært helt enestående. Hun har vært med å bidra til daglige administrative oppgaver innenfor logistikk og kompetanse. I tillegg har hun jobbet med miljøkartlegging av kontoret i Molde og andre ulike HMSK oppgaver.

Vi spør Kristina om hennes tanker rundt utplasseringen;

  • Først må jeg si det har vært veldig spennende og ikke minst nyttig å få se hvordan en virksomhet jobber. Jeg har fått et mye klarer bilde på hvordan det vi lærer på skolen kan benyttes i arbeidslivet. Dette er helt klart en nyttig erfaring å ta med seg når vi skal jobbe med ungdomsbedrifter neste semester.

Var det noe som overrasket deg i praksisperioden?

  • Jeg var positivt overrasket over hvor sammensveiset gruppe det var på kontoret og det gode miljøet. Kjekt å bli inkludert i teamarbeid og få delta i møter og samhandling.

Var det noen oppgaver du likte spesielt godt?

  • Jeg synes det var veldig kjekt å jobbe med å registrere nytt personell på Sikkerhetskortet (en kompetansedatabase våre kunder benytter red. anm.). Gjennom arbeidet her fikk jeg se hvor mye kurs og kompetanse faktisk betyr for arbeidshverdagen til de ansatte. Ellers var det helt klart et høydepunkt å få bli med på Nyhamna og møte folkene i felt. Jeg har aldri vært der tidligere, ekstra spennende at det var øvelse der så jeg fikk kjenne dette med HMS fokus på kroppen.

 

Kristina kjente litt til bransjen fra tidligere, men avrunder med at hun har fått et positivt inntrykk og at jobb innen olje og gass helt klart er aktuelt etter endte studier.

André har følgende betraktninger rundt studietilbudet;

  • Det er viktig at næringslivet tilrettelegger for at studenter kan få muligheten til å kjenne og føle på hvordan det er å arbeide i bedrift tidlig. Vi som bedrift har også godt av input fra ungdommen. Samtidig får de unge en unik mulighet til å skape relasjoner som kan komme godt med senere så dette er ren vinn-vinn både for næringslivet og studentene.

Vi er svært glade for at vi har hatt muligheten til å bli kjent med Kristina og ønsker henne lykke til videre med skolegangen.