«ONE TEAM» GJENNOM GYDAS SISTE LEVEÅR

30 personer, rundt 82.000 timer, lavt sykefravær og ingen fraværsskader oppsummerer 3 års samarbeid med Repsol i beste «one-team» ånd!

«Mange takk for samarbeidet frem til siste slutt, TS personell har vært viktige bidragsytere til at vi klarte å gjennomføre 3 års arbeid med nedstengning av Gyda sikkert og innenfor plan!»
Jan Gunnar Leidland, Gyda Operational Team Lead

 

Fra vi tegnet kontrakt med Repsol i 2018 har TS Group levert ressurser til prosess, samt alle vedlikeholdsfagene på Gyda. Repsol ønsket en leverandør som kunne bidra til å sikre tilgang på ressurser de siste årene av Gydas levetid. Driften skulle opprettholdes på en optimal måte og driftsoppgaver bli utført både trygt og effektivt gjennom hele avviklingsfasen frem til endelig produksjonstans og plugging av samtlige brønner.

Leveransen kort oppsummert;

  • 82.000 timer
  • 0 skader med fravær
  • 30 personer involvert
  • 2,2 % sykefravær

Vi har tatt en prat med Helge Løland som var OIM på Gyda og fått følgende oppsummering fra prosjektets side;

«Jeg ønsker å rette en takk til alle som har vært med på suksessen med å gjøre Gyda klar til fjerning etter å ha stått i havet siden 1990.

I den siste fasen av Gyda kom vi i en spesiell situasjon der ca. halvparten av våre prosessteknikere skulle fortsette sin karriere på Yme, mens resterende skulle jobbe videre på Gyda. For å få til enn fullgod organisasjon, både teknisk og beredskapsmessig måtte vi få inn en rekke nye teknikere i Gyda organisasjonen.

TS ble tildelt kontrakt for å levere personell inn til Gyda, Sodexo måtte manne opp grunnet høynet aktivitet, Archer kom med borepersonell for å plugge brønner og vi fikk service personell ombord som skulle støtte plugging. Alle disse skulle nå jobbe sammen med felles mål, og dermed ble “One-Team” tankegangen etablert.

Alle som har besøkt Gyda i perioden den var i drift har kommentert det gode miljøet som var ombord.  Dette var noe som vi ville bygge videre på selv om vi så utfordringen med at vi nå hadde en endret sammensetning av personell. Men det viste seg heldigvis at alle som kom ombord lærte seg tankegangen «at vi kommer lengst med å jobbe sammen». TS personell ble snart en integrert gruppe i drift, all tvil ble lagt tilside om at vi skulle klare dette.

TS kom med gode kandidater da vi startet rekruttering og vi fokuserte mye på holdninger ved rekruttering. I tillegg la vi vekt på å få til en blanding av erfarne og ferske teknikere. Det var også viktig å sikre at vi fikk inn folk med bakgrunn fra forskjellige bransjer. Dette viste seg å være en god løsning som fungerte godt og vi synes det var ekstra gledelig å se at “ferskingene” klarte å etablere seg og ble fullverdige kollegaer.

TS hadde funnet gode kandidater til oss slik at det ble enkelt å velge teknikere som kunne gå inn i vår organisasjon og vi fikk den suksessen vi ønsket. Noen utfordringer ble det mot slutten da teknikerene tenkte fremover og gikk over i nye jobber. Dette er en naturlig prosess når det går mot slutten. De som ble med til slutt, stod på litt ekstra for å dekke opp at vi ble færre og er et godt eksempel på den positiviteten som var ute på Gyda helt til slutt.

Dermed vil jeg takke TS for serviceinnstillingen, og for de dyktige teknikerene dere klarte å supplere oss med. Jeg kommer til å huske den perioden som den gang “One-Team” virkelig fungerte etter intensjonen»

TS gjengen som styrte Gyda gjennom julen 2019;
Robin Alexander Heggøy, Geir Atle Hegland, Glenn Ivar Fredriksen, Ingar Gulliksen, Kristian Hermansson og Roger Visnes.

 

Caisa Thorsen er en av de TS ansatte som var med prosjektet fra tidlig i 2019. Hun har trivdes med oppgavene som har vært i under siste del av produksjonen og inn i decom fasen. Caisa støtter opp om «one-team» holdningen som Løland referere til. Vi har følt oss fullt integrert og inkludert i operasjonene på sammen måte som de Repsol ansatte.

Caisa tenner fakkelen.

Siste innreise fra Gyda var lørdag 27. november 2021.
Som avslutning kan vi legge til at alle TS-ansatte som har vært med i prosjektet er nå er i gang, eller på vei over i nye oppgaver for Repsol og våre andre kunder.