Ny næringsklynge i Vestfold og Telemark

Green Industrial Cluster er navnet på den nye næringsklyngen i Vestfold og Telemark. Dette er sammenslåing av de tidligere nettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland.

Visjonen for det den nye felles klyngen vil støtte oppunder visjonen utarbeidet for Arenaklyngen Industrial Green Tech med mål om å jobbe for en klimapositiv industriregion. Industribegrepet omfatter både landbasert industri og offshoreindustri.

Klyngens satsingsområder;

  • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
  • Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  • Forskning, innovasjon og utvikling
  • Kompetanseheving/-utvikling og deling
  • Effektivisering, økt konkurransekraft
  • Synlighet og profilering

Den nye industriklyngen hadde sitt første medlemsmøte 26 februar på Herøya Industripark. Hovedtema var status fra de forskjellige kompetanse- og interesseforumene og informasjon om aktuelle møteplasser og aktiviteter fremover.

TS Group var selvsagt godt representert på møtet og ser frem til å bidra i de ulike forumene fremover.

Les mer om Green Industrial Cluster her!