Ny langsiktig avtale på Nyhamna!

FOTO: ØYSTEIN BJERKELAND

TS Group er tildelt en langsiktig rammeavtale for Provision of Site Support Services på Nyhamna. Avtalen er inngått med A/S Norske Shell på vegne av operatøren Gassco. Avtalen strekker seg til oktober 2024 med opsjoner på ytterligere 4 år. Selskapene viderefører med dette det langsiktige samarbeidet på Nyhamna.

–  Fremfor alt er dette en inspirerende tillitserklæring til TS Group og våre ansatte, sier Kontrakts & Kommunikasjonsdirektør Stine Setsaas. Avtalen er strategisk viktig og vi befester vår posisjon som lokal leverandør mot Nyhamna.

TS Group har hatt kontinuerlige leveranser til Nyhamna siden 2006. Vi har bidratt under utbygging, i drift og prosjektfaser. I høyaktivitetsperioder har over 50 årsverk vært tilknyttet anlegget. Nyhamna har vært en viktig del av vår historie og våre medarbeidere ser frem til å videreføre dette i fremtiden. Ved slike tildelinger retter vi en stor takk til de som har sørget for kvalitet i leveransen våre over lang tid!

Vi er stolt over at vi nok en gang evner å kultivere vår konkurransedyktighet i et utfordrende marked uttaler Konsernsjef i TS Group, Morten Walde. Denne type kontinuitet og langsiktige samarbeidsavtaler er svært viktig for videreutvikling av TS Group, og det spekteret av tjenester selskapet tilbyr. Vi er svært ydmyk for tillitten fra Norske Shell og ser frem til å videreføre det konstruktive samarbeidet på Nyhamna avslutter Walde.