Ny Konsernsjef på plass!

Det er gledelig å kunne melde at Morten Walde, som har fungert som interim CEO siden august d.å., har takket ja til å fortsette i stillingen permanent.

Morten har vært med i TS Group som styremedlem siden mars 2019, og bidratt aktivt i forbedrings- og strategiarbeid i samme perioden. TS Group får dermed en leder som kjenner organisasjonen godt, og som vil bidra til kontinuitet i operasjonene våre.

– Vi er svært tilfreds med at Morten har takket ja til stillingen som konsernsjef. Hans erfaring og kompetanse fra liknende posisjon var akkurat det vi søkte sier Styreleder Bjarne Moursund.

Bransjen er inne i en krevende periode med høyt fokus på omstilling. I et slikt perspektiv vil det være avgjørende å posisjonere seg i markedet med et diversifisert tjenestespekter, og ikke minst ambisjoner i forhold til løpende kompetanse- og forretningsutvikling. Dette er området vi føler oss trygg på at Morten vil fokusere på, og gjennom dette bidra til å styrke TS Group sin posisjon fremover, forteller Moursund videre.

Morten var frem til juni 2018 konsernsjef i oljeserviceselskapet Beerenberg Services AS. Han har i perioden etter 2018 tatt posisjon som styremedlem i en rekke større industrielle foretak i tillegg til TS Group, og han holder også strategiske verv hos aktører rettet mot aktiv kapitalforvaltning. Morten Walde er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har tilleggsutdanning innen administrativ informasjonsbehandling fra Universitetet i Bergen.

Walde uttaler følgende om hva som trigget beslutningen;

– TS Group sin visjon, kjerneverdier og bedriftskultur gjør selskapet særdeles attraktivt for både oppdragsgivere, leverandører og ikke minst medarbeidere. Med slike kolleger var det en enkel beslutning for meg å bli med videre. Det er stort potensiale i selskapet og jeg ser frem til å søke videre vekst og verdiskapning for TS Group i årene som kommer.