Næringslivsmagasinet i TA

Vi forteller om historien, utviklingen og fremtidsplaner for TS Group i Næringslivsmagasinet til Telemarksavisen.