Morten Walde tiltrer TS Group styret

Tilfører solid kompetanse.

Morten Walde erstatter Rolf Løvsjø i styret i TS Group AS.
Walde har 25 års ledererfaring fra bransjen, hvorav 10 var som konsernsjef i det internasjonale oljeserviceselskapet Beerenberg. Han har i dag virke som styrerepresentant, investor og rådgiver.

– Vi er svært tilfreds med at Morten har takket ja til vervet som styremedlem. Hans lange erfaring fra å lede og utvikle en sentral leverandør i bransjen vil tilføre styret en solid kompetanse blant annet på strategiarbeid og innovasjonsprosesser sier Styreleder i TS Group, Bjarne Moursund.

TS Group er inne i en spennende utvikling. Selskapet er i sterk vekst og har den senere tid både kjøpt opp og startet flere selskaper. Fokus i perioden fremover vil bli å utvikle oss fra enkeltselskap, til ett konsern som kan tilby mer helhetlige tjenester. I den forbindelse ønsket vi å knytte til oss ekstern styrekompetanse med inngående kjennskap til bransjen. Morten kan vise til svært gode resultater og hans erfaring innen ledelse- og endringsprosesser vil være verdifulle bidrag i den videre utviklingen sier daglig leder i TS Group, Rolf Hegna.

– I fremtidens industri vil bare de aller beste selskapene overleve. Og taktskiftet vi ser innen teknologiadopsjon, digitalisering og effektivisering, som etter mitt syn er de drivende faktorene i Industri 4.0, vil bare fortsetter å akselerere. I et slikt perspektiv vil det for ethvert selskap være avgjørende å posisjonere seg godt i markedet, med et godt diversifisert tjenestespekter og ikke minst med gode ambisjoner i forhold til løpende kompetanse- og forretningsutvikling. I TS Group opplever jeg at intensjonene og ambisjonene til selskapet passer godt inn i et slikt fremtidsbilde. Og sammen med styret, ledelsen og selskapets øvrige medarbeidere, ser jeg fram til å søke videre vekst, verdiskapning og trygge arbeidsplasser for TS Group i årene som kommer, sier Morten Walde.