MASKINERINGSJOBB PÅ STATFJORD STANS

3 uker med maskinering av flenser for Equinor

Revisjonsstansen på Statfjord A har vært et hektisk oppdrag som ble gjennomført over 3 uker, og med Equinor direkte som oppdragsgiver. Det blei mobilisert 7 teknikere til jobben, hvorav 4 teknikere på dagskift og 3 teknikere på nattskift.  TS Site Services leverte også tungt utstyr til dette prosjektet, inkludert 10 dreiemaskiner med mer.

  

Etter en forholdsvis rolig oppstart, ble som forventet aktivitetene mer hektisk utover i perioden. Det å forberede seg vel og mobilisere opp et robust team som evner å kunne takle høyt tempo og stadig endrede rammebetingelser, som ofte kjennetegner enhver revisjonstans, er mye av hemmeligheten til suksess i slike prosesser. Teamet til TS møtte herunder etter vår egen opplevelse, og i tett interaksjon med tilstøtende aktører på installasjonen, kundens forventinger til fulle. Dette inkludert HMS og kvalitet. Oppdraget ble utført og overlevert uten at uønskede hendelser av noe slag ble registrert. 

 

Dette er for øvrig den andre leveransen vi har utført og overlevert til Equinor på Statfjord feltet i inneværende år, og slike aktiviteter treffer godt innenfor det vi definerer som vår kjernekompetanse og hoved-virkeområde. Så stor takk rettes til alle som har vært med på revisjonsstansen på Statfjord, både i internt og eksternt perspektiv. Så gleder vi oss stort til å komme tilbake til Equinor, både på Statfjord og i andre sammenhenger ved neste korsvei.

 

FAKTA:

  • 7 mann
  • Totalt ti maskiner, 4 AX012, 4 AX024, 1 FXB630 og 1 AX1445
  • Ca 150 flenser, hvor hoveddelen var RTJ flenser
  • Største flens 20 toms
  • Minste flens 1 toms

 

Roy Andre Kinck (bildet) utførte oppdraget sammen med Gisle Weholt Reiersen, Joakim Jakobsen, Erlend Gjevestad, Christoffer Vibeto, Cato Andre Larsen, Simen Barland Jensen og Nils Johan Dyvik.