MASKINERING AV KOMPAKTFLENSER

Hva er egentlig en kompaktflens og hva skiller arbeid på disse fra vanlige flenser?

Ukene før påske var vi nok en gang i Alkmaar for å hjelpe de med inspeksjon og maskinering av kompaktflenser.  Hvert kompressortog på anlegget stanses og inspiseres med jevne mellomrom og da er vi på plass med spesialverktøy for å bistå.

Arnt Sivertsen og Geir Tøvik, prosjektledere som er lokalisert ved TS Groups avdeling i Porsgrunn styrer denne type oppdrag. Vi tar en prat med dem for å bedre forstå hva leveransene rommer.

Kan dere kort beskrive hva kompaktflenser er for den ukjente leser?

  • Kompakt ligger litt i ordet, det er en flens som er mindre og har lavere vekt enn tradisjonelle ASME/API flenser. Flensen gir en rørskjøt som er nesten helt slett, noe som minimerer påvirkningen på strømningen i røret forklarer Geir.

Hva skiller arbeid på kompaktflenser fra arbeid på andre typer flenser?

  • Arbeid på kompaktflenser krever spesialverktøy. Vi har utviklet egne maskiner som gjør at vi kan stille inn maskinene mot flensenes facevinkel med en nøyaktighet på 0,01 grader. Vi utfører visuell inspeksjon av skader, dimensjonskontroll og  korrigerer med maskinering. Videre har vi utviklet et system av rapportskjemaer for alle typer kompaktflenser som inneholder alle mål og toleranser for alle flenstyper inkludert integral. Vi har ett system for standardiserte flenser iht. ISO 27509/Norsok L-005 og et annet for produsent spesifikke flenser som f.eks. Vector SPO CF.

 

Hvor er største markedet for kompaktflenser?

  • De benyttes i alle typer prosessanlegg, men er mest vanlig på nyere systemer. Denne type flenser ble ikke introdusert før på slutten av 80 tallet. De er også mye benyttet på Subsea-installasjoner og på anlegg som i Alkmaar legger Arnt til.

Dette ble tredje tur til Alkmaar så langt i 2023. Første jobben vi gjorde for PLT- Pipe Line Technology og TAQA var tilbake i 2019. Mange av teknikerne våre har vært involvert i disse oppdragene. Denne gangen var det Roy Kinck og Håkon Kleppen som tok oppdraget. I tillegg til maskinering av kompaktflenser har vi også bistått kunde med både innvendig og utvendig fuging av rør.

Tilbakemeldingene fra kunde er svært bra, og teknikerne har fått invitasjon til både middager og fotballkamper på kveldene som en påskjønnelse for godt utført arbeid.