Markedskommunikasjon og informasjonsflyt

Ny strategi for kommunikasjon og informasjonsflyt i TS Group!

I det moderne informasjonssamfunn har sosiale medier revolusjonert omverdenens forventninger til informasjonsflyt, også fra aktører som TS Group. Kommunikasjonen skal i et slikt perspektiv være både informativ, gjennomarbeidet og blodfersk samtidig, for å fange relevant oppmerksomhet i det massive medietrykket anno 2021. I denne symbiosen har TS Group jobbet målrettet med å revitalisere sin kommunikasjonsstrategi den siste tiden.

Målsetningen vår er forenklet sagt å levere mer, bedre og raskere informasjon! I et slikt perspektiv er TS Groups kommunikasjonsstrategi i fullkommen harmoni med selskapets øvrige leveranseagenda. Og selskapets revitaliserte kommunikasjonspakke er i denne konteksten allerede gryteklar!

Strukturert innhenting, prosessering og anvendelse av markedsetterretning fra TS Groups medarbeidere, oppdragsgivere, myndigheter og omverden for øvrig, er andre områder som vil spille en sentral rolle i selskapets fremtidige kommunikasjonsstrategi. I tillegg til at kunnskap er synonymt med makt i dagens informasjonssamfunn, tror vi i TS Group fundamentalt sett på toveis markedskommunikasjon snarere enn enveis masse-informasjon!

For å institusjonalisere overnevnte kommunikasjonsstrategi, har TS Group utvidet sin verktøykasse med følgende redskaper;

  • Management Letter: Betraktninger fra CEO om TS Group, markedet, og samfunnsutviklingen som sådan, alt satt i en overordnet kontekst.
  • Nyhetsbrev: Bestående av tre saker som vil gjenspeile dagsaktuelle aktiviteter i ulike deler av TS Group.
  • Videosnutter: Videointervjuer (ca. 1,5 min) med operativt eller administrativt personell, hvor fokus rettes mot de gode historiene fra hverdagen til ulike medarbeidere i TS Group.

De listede publikasjonene som beskrevet over vil lastes ut kvartalsvis med virkning fra andre kvartal i inneværende år. Publikasjonene gjøres tilgjengelig både på hjemmesider og i ulike sosiale medier.

Velkommen til oss på våre hjemmesider, Facebook, LinkedIn og Instagram!