Management Letter - Q4 2022

“I TS Group planlegger vi alltid for det beste – men forbereder oss samtidig på det verste. Det er på mange måter en leveregel som også kan anbefales langt utover arbeidslivet”

Det herrens år 2022 har, i retrospektiv, i sannhet hatt sine sider. Det har vært noen oppturer – men det har også vært langt tyngre stunder. Akkurat det kan det neppe være særlig kontroversielt å ytre.

De store oppturene for meg personlig har, i et globalt perspektiv, vært en utvikling hvor Covid-epedemien nå begrenser våre liv i betydelig mindre grad enn de to foregående år. Samtidig som mellomvalget i USA gir en maktfordeling i senatet og kongressen som, samlet sett, er betydelig mer vektet enn det mange kanskje fryktet på forhånd i verdens viktigste demokrati. Det er betryggende i et sikkerhetspolitisk perspektiv for hele Europa, og kanskje spesielt for Norge.

Den store nedturen i dette året vi snart har lagt bak oss er for meg at vi igjen opplever krig og elendighet på det europeiske kontinentet! Og den konflikten har dessverre potensial til å kunne pågå lenge, frykter mange. I tillegg må det være lov å være oppgitt over nivået på klimadebatten etter Egypt nå i november, ja både nasjonalt og globalt, egentlig. De to overnevnte tema (klima og stabilitet/tilgang til energi) henger for øvrig tett sammen. Større ansvar i denne helt eksistensielle debatten er sterkt savnet, her kommer det mye rart og selvmotsigende fra begge ytterkanter.

På selskapsnivå er det allerede, i skrivende stund, et faktum av aktivitetsnivået i 2022 blir «all time high» med god margin. Det er utrolig kjekt etter det som må kunne karakteriseres som en trang (og omikron) preget start på året. Mange har bidratt til å få til en slik utvikling, og stor takk rettes til både våre 300 medarbeidere og ikke minst – oppdragsgivere for den innsats og tillit dere viser oss – hver dag! Dette hadde aldri blitt noe greier uten dere!

Aktivitetsutviklingen innen de markedene TS Group adresserer – det være seg energi eller prosessindustri, ventes å forbli attraktiv i kommende strategiperiode (2023-2025). Vi rigger således for vekst, utvikling og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere. De politiske rammebetingelsene i Norge har dog, på generelt grunnlag, blitt mer labil og uforutsigbar for selskaper og arbeidstakere i det private næringslivet med den nye regjeringen, vil kanskje mange hevde. De nye reguleringene av bemanningsbransjen som ventes sanksjonert i Stortinget før jul er et typisk døme på radikal politikk som vi ikke har sett så mye av i Norge (eller den vestlige verden for den saks skyld) før. Hvordan dette utspiller seg, og på hvilket vis våre oppdragsgivere velger å innrette seg til den nye lovgivningen, blir det interessant å følge i tiden framover. Men ettersom trepartssamarbeidet alltid har preferert organiserte operatører med norske fagbrev snarere enn større internasjonale entreprisekontrakter når behovet for fleksibilitet og skalerbarhet skal håndteres, tenker vi at dette vil balansere over tid mellom forhandlingspartene i arbeidslivet. Vi registrerer herunder også med stor interesse at landbruk for eksempel ser ut til å få betydelige unntak fra de nye reguleringene. Vi skal være forsiktig med å tolke slike strømninger, men kanskje noen beslutningstakere er i ferd med å innse realitetene?

I TS Group planlegger vi alltid for det beste – men forbereder oss samtidig på det verste. Det er på mange måter en leveregel som også kan anbefales langt utover arbeidslivet. Som vi har vært gjennom i dette kvartalsbrevet er «livet fullt av overraskelser» (ref. legendariske Forrest Gump). Og selv om krisemaksimering er blitt mye mer utbredt med sosiale medier, hvor “en løgn har løpt jorden rundt før sannheten har fått skoa på” som det sies, er det også verd å reflektere over at mye/det meste av utviklingen i denne verden tross alt går i riktig retning.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å ønske vel møtt på årets HMS-konferanse i Sandefjord til alle TS’ere som skal dit. I år som tidligere år blir dette en god miks av faglig innhold og nettverksbygging, hvor også eksterne oppdragsgivere er med på å bidra til at dette blir vel anvendt tid og ressurser for oss.

Gleder meg 🙂